இன்றைய முக்கிய செய்திகள் – 07.05.2022| மகிழ்ச்சியில் மகிந்த!! | Srilanka Tamil Information #srilankanews

Do you want to submit your video embed code?

Publish Now

#gotabayarajapaksa #mahindarajapaksa #gotagohome #colombonews #newstoday #gohomegota #newsvideo #gotabayarajapaksalatestnews
#ranilwickramasinga #rajapaksafamily #LankasriNews #ColomboNewsToday …
%%comments%%

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.

You May Also Like…

ajax-loader